Başvuru Öncesi Lütfen Okuyunuz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre;

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır (md. 7/1).

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler (md. 7/2).

Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, bröşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz (md. 8/1).

Bilgi edinme hakkı kanunu (24 />10/2003 tarih ve 25269 nolu Re. Ga.)

Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği (27/04/2004 tarih ve 25445 nolu Re. Ga.)

Gerçek Kişiler için; Başvuranın Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi ve Telefon Numarası ve imza bulunması gerekmektedir.

Tüzel Kişiler için; Kurum/Şirket Adı, Yetkili Adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir.

Bu site içeriğinin her türlü hakkı KOBADED'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Normal versiyona geçmek için tıklayınız