İŞVERENLER DİKKAT! SGK HAREKETE GEÇTİ…

İŞVERENLER DİKKAT! SGK HAREKETE GEÇTİ…
04 Nisan 2016 Pazartesi 00:00

 

Tüm işverenlerimizin dikkatle takip etmesi gereken, bir o kadar da önemli olacak ve çok konuşulacak bir konuya ayırdım bu haftaki köşe yazımı.

Kısaca olay şudur: Çalıştırdıkları işçilerin yaptıkları işlere, iş yerindeki kıdeme ve mesleğine göre ücret ödemeyen, mesela maaşını ve sigorta primlerini asgari ücretten ödeyen işverenlerimiz yanacak.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Müfettişliği yeni bir uygulama başlatmış bulunmaktadır: İşyerinde çalıştırdığınız sigortalılara yönelik Kuruma yapmış olduğunuz bildirimlerin incelenmesi sonucunda, işyeriniz Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Proje Geliştirme ve Risk Analizi Komisyonu tarafından “takibe alınacak işyeri” kategorisinde değerlendirilirse başınız epey ağrıyacak demektir.

1 Eylül 2012 tarihinde 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın “İşveren Uygulama Tebliği” çerçevesinde, 2012/Eylül ayından itibaren işyeri, işveren, sigortalı ve ödenecek primler vs. alanlarda yeni bir uygulama başlatmıştı.

Bu yeni uygulamanın en göze çarpan kısımlarından biri, çalışanların sigorta primlerini yatırmak için verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine “Meslek Kodları” ve “Meslek Ünvanları”nın eklenmesidir.

Yani işyerinizde işe başlayan sigortalının ne iş yaptığını, usta mı, çırak mı, yardımcı eleman mı, mühendis mi, mali müşavir mi, doktor mu, avukat mı, aşçı mı, garson mu olduğunu 2012/Eylül ayından bu yana SGK biliyor. Bu bir…

İki… Özellikle SGK, kıdemli ve ünvanlı yani meslek sahibi kişilerin alması gereken ücretleri, kayıtlı oldukları odalar veya meslek örgütlerinden öğreniyor.

Üç… SGK’ya (çoğu) asgari ücretten yatırılan sigorta primleri ile gerçek alınan ücretler karşılaştırılınca doğal olarak SGK’nın takibine takılıyorsunuz.

Eee ne olur derseniz…

KADİM sizi takibe almış. Yani SGK’nın Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) alanına girdiniz demektir.

Bakın bu konuda Yargı ne diyor?

T.C. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/3356, Karar No: 2013/8526, Tarih: 09.05.2013 nolu kararında olduğu gibi özetle, işçinin kıdemi, meslek ünvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında, imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmesi ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalardan, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından ve özellikle ilgili meslek odasından emsal ücretin ne olabileceğinin araştırılması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu karardan yola çıkılarak görüldüğü üzere, işyerinde tüm işçilerin aynı ücretle (mesela asgari ücretle) bildirilmesinin kanuni olmadığı, kıdem yılına, özellikle çalışanın mesleki ünvanına ve yaptığı işe göre ücret değişikliklerinin olabileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, çalışanların prime esas kazançlarının düşük gösterilmesi veya çalışma gün sayılarının eksik gösterilmesi ya da sigortasız işçi çalıştırılması hususlarının tespiti halinde, eksik işçiliğe ait sigorta primi, gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Müfettişleri tarafından bu işyerlerinde “asgari işçilik uygulaması’na gidilebilmektedir. Eksik işçiliğin tespiti halinde, idari para cezası uygulandığı gibi, işverenin daha önce yararlandığı teşvikler SGK tarafından geri alınıyor ve 1 yıl süreyle SGK teşviklerinden de yararlanılamıyor.

Bakalım iş dünyası bunlara nasıl tepki gösterecek?

 

Şakir SÜLOĞLU

Bağımsız Denetçi / Mali Müşavir

KOCAELİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ BAŞKANI

Bu site içeriğinin her türlü hakkı KOBADED'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Normal versiyona geçmek için tıklayınız