Başkanın Mesajı

54 yıldan buyana uygulanmış bulunan Türk Ticaret Kanunumuz, günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi ve özellikle Avrupa Birliği süreci içersinde uyum ihtiyacı dolayısıyla, Yeni Türk Ticaret Kanununun hazırlanması zarureti ortaya çıkmıştır.

14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede, 6102 sayılı Kanunla "Yeni Türk Ticaret Kanunu" muz yayımlanmıştır. 31 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek başta Sermaye Şirketlerine bir dizi Reformlar getirmiştir.

Bunlardan bir tanesi de Türkiye'mizde yeni olan "BAĞIMSIZ DENETÇİ ve DENETİM" kavramlarıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 ila 406 ncı maddeleri arasında Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetçi ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

İlk etapta Sermaye Şirketlerinden olan Anonim Şirketler ve Limited Şirketler olmasına rağmen, 6335 sayılı kanun ile denetlenecek şirketlerin Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenmesi uygun görülmüştür.

Kanaatime göre, sermaye şirketlerinin yanında ülkemizdeki Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyelerinin de Bağımsız Denetim kapsamına alınmasında Kamu Yararı bulunmaktadır.

Bağımsız Denetçinin olumlu görüş raporu ile denetlenen firmaya; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerine "Makul Güvence" verilmektedir. Bu bağlamda Olumlu Görüş verilen şirketler; güvenilirlikleri ve şeffaflıkları başta olmak üzere, müşterilerine, bankalara, pay sahiplerine, çalışanlarına, devlete, satıcılara, kamuoyuna vs. "Sağlam Şirket" imajını vermiş olmaktadırlar.

Türkiye'mizde yeni uygulamaya geçen Bağımsız Denetimin ve Bağımsız Denetçilerin ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaklarına inanıyorum. 27 Nisan 2015

Şakir SÜLOĞLU
Bağımsız Denetçi / Mali Müşavir
KOCAELİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ BAŞKANI

Bu site içeriğinin her türlü hakkı KOBADED'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Normal versiyona geçmek için tıklayınız