Hakkımızda

Kocaeli'nde KOCAELİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ'ni, 7 Bağımsız Denetçi / Mali Müşavir arkadaşlarımızla birlikte 20 Mart 2015 tarihinde, TC. Kocaeli Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün onayı ile kurmuş olduk. Derneğimizin kısa adı KOBADED'tir.


DERNEĞİMİZİN AMAÇLARINDAN BAZILARI :

1- Üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek,
2- Mesleki uygulamada denetim ve muhasebe ilkelerinin esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak,
3- Üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak için her türlü önlemi almak,
4- Ulusal ve uluslararası alanda mesleki çalışmaları izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak,
5- Mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmaları organize etmek,
6- Bağımsız Denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak,
7- Meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşları nezdinde üyelerini temsil etmek,
8- Ekonomik kalkınmanın sağlığı ve başarısı için zorunlu olan Bağımsız Denetim faaliyetlerini ülke yararına etkin kılmak,
9- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile işbirliği yaparak, Bağımsız Denetimin gelişmesi ve ülkemizde yerleşmesi konularında çalışmalar yapmak,
10-Bağımsız Denetçilikle ilgili Federasyon kurmak veya kurulu bir Federasyona katılmak, üst mesleki kuruluşlara üye olmak,
11-Bağımsız Denetim sisteminin geliştirilmesi için Kanun Teklifi hazırlamak ve ilgili makamlara vermek,
12-Bağımsız Denetçilerin, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimleri almaları için yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerle ortak projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek. 27 Nisan 2015

Şakir SÜLOĞLU
Bağımsız Denetçi / Mali Müşavir
KOCAELİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ BAŞKANI

Bu site içeriğinin her türlü hakkı KOBADED'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Normal versiyona geçmek için tıklayınız